Category: kèo nhà cái hom nay

kèo nhà cái hom nay

Những gì các bạn muốn thấy từ Gunner là sự sáng tạo hiển nhiên liên quan đến những cơ hội mà các bạn tạo ra quanh phạm vi hình phạt hoặc tấn công khu vực thứ ba..

Thành phố Manchester mở rộng lợi thế trong 548-phút, Debrouan cắt vào khu vực cấm, băng qua bên phải, Fuden cross trước một vùng cấm nhỏ, Stirling shot in the upper corner, 3-1Ngoài hình phạt, Messina dự kiến mục tiêu...